titleNews

การประกวด Biscuit GAP Cover Dance Contest ชิงทุนการศึกษามูลค่า 80,000 บาท

การประกวด Biscuit GAP Cover Dance Contest เปิดรับสมัคร สำหรับน้องๆที่มีความสมารถทางด้านการเต้น ชิงทุนการศึกษามูลค่า 80,000 บาท 

 
รางวัล รอบชิงภูมิภาค 5 ภาค
* ภาคกลางและตะวันตก         จ.ราชบุรี
   ภาคใต้                           จ.สุราษฎร์ธานี
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      จ.ขอนแก่น
   ภาคเหนือ                        จ.ลำพูน
   ภาคตะวันออกและนครหลวง  กรุงเทพฯ
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
รางวัลที่ 3(4 รางวัล) ทุนการศึกษา 1,000 บาท
พร้อมโล่รางวัล, ประกาศนียบัตร และ Gift set United Foods
 
รางวัล รอบชิงชนะเลิศ
* ศุนย์การค้า ซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 4,000 บาท
รางวัลที่ 3(4 รางวัล) ทุนการศึกษา 2,000 บาท
พร้อมโล่รางวัล, ประกาศนียบัตร และ Gift set United Foods

 

 
กดรูปด้้านล่างเพื่อดาว์นโหลดใบสมัครนะค่ะ


UNITED FOODS

bg footer