เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2518 โดยผลิตภัณฑ์ชนิดแรก คือเวเฟอร์เคลือบรสช็อกโกแลต ตรา " เซียงไฮ " บริษัท ตั้งอยู่ที่ ถนนเจริญนคร เป็นโรงงานขนาดเล็ก และใช้บุคลากร เป็นหลัก แต่ด้วยการควบคุมการผลิตที่เข้มงวด การตลาดที่เหมาะสม ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จัก และนิยมของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก และไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของบริษัท จึงได้ย้ายสถานที่ผลิตมาตั้งอยู่ที่ ถนนท่าข้าม ในปี 2528 ปัจจุบัน บริษัท ได้ขยายไลน์การผลิตเพิ่มมากขึ้นอาทิ เช่น สินค้าประเภทเยลลี่ บิสกิต สแน็ค ลูกอม และ อื่นๆ อีกมากมาย